درو کردن جدایی اوکراین پرسپولیس مهدی طارمی

درو کردن: جدایی اوکراین پرسپولیس مهدی طارمی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری باران لب زاینده‌رود را تر کرد

بارش باران در اصفهان، کمی بستر تشنه زاینده رود را مرطوب کرد. زاینده رود این روزها یکی از طولانی ترین مدت های خشکی خود را می گذراند.

باران لب زاینده‌رود را تر کرد

باران لب زاینده رود را تر کرد

عبارات مهم : باران

بارش باران در اصفهان، کمی بستر تشنه زاینده رود را مرطوب کرد. زاینده رود این روزها یکی از طولانی ترین مدت های خشکی خود را می گذراند.

باران لب زاینده‌رود را تر کرد

بارش باران در اصفهان، کمی بستر تشنه زاینده رود را مرطوب کرد. زاینده رود این روزها یکی از طولانی ترین مدت های خشکی خود را می گذراند.

باران لب زاینده‌رود را تر کرد

ایرنا

واژه های کلیدی: باران | اصفهان | در اصفهان | زاینده رود | عکس خبری

باران لب زاینده‌رود را تر کرد

باران لب زاینده‌رود را تر کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs